SLÄPUTHYRNING

axeltofta fritidsförening

anno 1968


Hyresavtal släpvagn Axeltofta Fritidsförening


För att hyra föreningens släp måste du vara medlem i Axeltofta Fritidsförening

Ring tel: 0735464869,  för att boka släpen betala avgiften betalning sker med kontanta medel för uthyrningen,

visa ditt körkort 

samt bekräfta villkoren   som är beskrivna nedan:


Den som hyr släpet ansvarar för att släpet inte överlastas eller lastas så att transporten sker olagligt.
Belysning och reflexer skall kontrolleras innan färd. Endast föraren är ansvarig för att släpets
belysning fungerar.
Draganordning skall kontrolleras så att handtaget är helt nedfällt och säkrat vid färd.
Släpet skall hanteras med försiktighet och förvaras under uppsikt så att stöld inte underlättas.
Skador skall påtalas snarast till uthyraren. Föraren skall kontrollera släpet innan avfärd.
Självrisken vid skada på släpet är begränsad till 500 kr om inte föraren agerat oaktsamt.
Hyran är 50 kr för påbörjade 4 timmar. Dagshyran ( 8timmar)   är 100 kr. 50 kr debiteras för varje påbörjad
ytterligare timme. Ej avstädad släp debiteras med 500 kr.

Släp får ej föras utanför Sveriges gränser.


Kunden skall skriftligen godkänna villkoren när man hämtar nyckeln till släpen
Vid försening, om släpet är bokat efter överenskommen hyresperiod, och inte lämnas tillbaka i tid,
debiteras kunden nästa bokade kunds avgift.
Uthyraren kan inte stå till svars för om släpet inte finns på plats vid bokad tid, om föregående kund är
sen eller om släpet har skador som gör att det inte kan användas.


Transportregler finns på

https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx
Kontakta oss


Axeltofta Fritidsförening

Tångvägen 15

261 73 Häljarp

Den Aktiva Föreningen


© Copyright. All Rights Reserved.