Ordningsregler

Ordningsregler på Fritidsområdet
Gräsklippning får ej ske efter 21,00

På Aftnar ej efter 13,00


Ni får ej låta er hund stå och skälla i trädgården


Kasta Era sopor i containern - inte utanför!


Bygga är tillåtet från kl 07.00 på vardagar

09,00 på helgdagar


Man får ej slänga sitt trädgårdsavfall inom området

ej heller på cykelbanan in mot Landskrona

Uppdagas detta blir du debiterad 500 kronorParkeringsregler


Alla bilar skall stå på samma sida


Förbjudet att parkera på cykelbanan


Förbjudet att parkera på Mellangången framför brevlådorna


Man ska ha parkeringsplats till sin bil om den parkeras på tomten


Maxfart inom området är 10 km/h 


I övrigt gäller sunt förnuft