Info från kommunen


Information och byggregler från Landskrona Kommun


 • Det är endast personbilar som kan stå parkerade långvarigt inom området. Husbilar & husvagnar som står långtidsuppställda/förvarade kräver bygglov.


 • Pergola kräver inte bygglov men då ska det vara en pergola vilket Landskrona Stad definierar som 80% luft och 20  material/virke.


 • Partytält som är placerade varaktigt på samma plats kräver bygglov men man kan ha det uppe en normal semesterperiod (4-6 veckor) utan bygglov. 


 • Det krävs bygglov för att uppföra och förändra byggnad, max 50 kvm, man får inte ha eldstad och byggnad måste uppföras på plintar. Friggebod och Attefall gäller inte för kolonier utan det måste finnas ett en- och tvåbostadshus först för att de ska gälla som lovbefriade byggnader enligt plan och bygglagen. Därmed kräver alla byggnader och alla skärmtak bygglov inom området.


 • Just nu pågår ett detaljplanearbete och alla bygglov som kommer in till kommunen under 2 år kommer att bordläggas dvs. bli vilande i 2 år tills planarbetet är klart och vi vet utfallet från det.


 • Det ska vara samma avtal för alla kolonister inom Axeltofta (nya avtal började gälla 2018). Ibland kommer kolonister till överlåtelse med ett gammalt avtal, som sagts upp inför att ett nytt avtal trätt i kraft, och tror att det är det gällande trots att de undertecknat ett senare. 


 • Arrendatorn åligger att i fritidslottens yttre gränser uppföra inhägnad till en meters höjd. Inhägnaden skall godkännas av byggnadsnämnden.” Alla staket högre än 1,20 meter kräver bygglov (gäller i hela kommunen)


 • Om vindskyddet är ett plank av trä, av tyg eller glas (materialet kvittar) och det är högre än 1,20 meter och varaktigt placerad på samma plats så krävs det bygglov.


 • Uterum med tak Bygglov krävs eftersom det är en byggnad Uterum med tak brukar också räknas in i byggytan när vi får in mätningar vid överlåtelser, dvs inom 50 kvm totalt.  


 • Växthus m.m. krävs bygglov eftersom det är en byggnad. I Axeltoftas avtal nämns inget om växthus. Så samtliga byggnader (inkl. växthus) ska alltså rymmas inom de 50 kvm


 • Får man bygga utebur till kaninen som är 1,20 hög? Får man bygga förvaringslådor på tomten som är 1,20 höga? Ja, allt över 1,20 meter i höjd kan tolkas som plank om det placeras tätt ihop som i så fall kräver bygglov men varaktigheten spelar roll. En enkel förvaringslåda eller bur som står för sig själv är en möbel och inget plank.Uppdaterad: 2021-02-14