Kontakt


Axeltofta Fritidsförenings styrelse och andra ansvariga

(efter 2024-02-19)


Styrelsen:

Ordförande:

Patrik Bengtsson, 0703-60 69 64, 

ordforande@axeltoftafritidsforening.com


Kassör:

Eva Gylling


Sekreterare:

Daniella Jönsson, 0707-90 11 99, 

styrelsen@axeltoftaforening.com


Ledamot:

Ulf Brodin, Hannes Frick, Jimmy Åkerlund


Suppleant:

Alexandra Jonsson, Jerry Kvick


Andra ansvarsområden:

Stugöverlämning:

Daniella Jönsson, 0707-90 11 99,

styrelsen@axeltoftaforening.com


Revisor:

Lena Berggren, Marie Jönsson 


Revisorssuppleant

VAKANT


Valberedning:

Styrelsen


Områdesvärd:

Hannes Frick, Alexandra Jonsson


FAK (Fest och Aktivitets Kommitté):

Alexandra Jonsson, AnnaLindblad, Camilla Kvick-Johansson,

fak@axeltoftafritidsforening.com


Containeransvarig:

Airi Lundahl


Flaggansvarig:

Camilla Kvick-Johansson


Släpansvarig:

Öjvinn Hallgren, 0702- 41 62 74 


Storstugan-ansvarig:

Camilla Kvick-Johansson, 0703-89 45 57,

storstugan@axeltoftafritidsforening.com


Webb- och mailansvarig:

Daniella Jönsson