Hyra bilsläpet


OBS!

För att kunna hyra föreningens släp måste man vara medlem i Axeltofta Fritidsförening.


Hyresavtal bilssläp Axeltofta Fritidsförening


Kontakta Lollo Johnsson, 0736-220191, för att boka släpet.

I samband med uthyrning av släp ska man visa upp sitt körkort samt betala avgiften för släpet (kontant) direkt till Lollo.

Vilkoren som beskrivs nedan skall även bekräftas vid uthyrning:


Kunden skall skriftligen godkänna villkoren när nyckeln till släpet hämtas.


Den som hyr släpet ansvarar för att släpet inte överlastas eller lastas så att transporten sker olagligt.
Belysning och reflexer skall kontrolleras innan färd. Endast föraren är ansvarig för att släpets belysning fungerar.
Draganordning skall kontrolleras så att handtaget är helt nedfällt och säkrat vid färd.
Släpet skall hanteras med försiktighet och förvaras under uppsikt så att stöld inte underlättas.
Skador skall påtalas snarast till uthyraren. Föraren skall kontrollera släpet innan avfärd.
Självrisken vid skada på släpet är begränsad till 500 kr om inte föraren agerat oaktsamt.
Släp får ej föras utanför Sveriges gränser.


Pris:

Hyran är 50 kr för 4 timmar.

Dagshyran är 100 kr för 8 timmar.

För varje påbörjad timme över de som nämns ovan, debiteras 50 kr per timme.

Ej avstädad släp debiteras med 200 kr.


Vid försening, om släpet är bokat efter överenskommen hyresperiod, och inte lämnas tillbaka i tid, debiteras kunden nästa bokade kunds avgift.
Uthyraren kan inte stå till svars för om släpet inte finns på plats vid bokad tid, om föregående kund är sen eller om släpet har skador som gör att det inte kan användas.


Transportregler finns på

https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx


För bokning eller frågor, kontakta Lollo Johnsson, 0736-22 01 91